แพทย์เผย โรค “ต้อกระจก สมองเสื่อม เบาหวาน” เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุไทยพิการ และบั่นทอนคุณภาพชีวิต โดยพบว่า ชายก่อนวัยสูงอายุสูญเสียปีสุขภาวะจากโรคมะเร็งตับมากสุด ขณะที่หญิงก่อนวัยสูงอายุเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า ส่วนโรคหลอดเลือดหัวใจคร่าชีวิตกลุ่มชายวัยสูงอายุ

View Details

กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบกับการผลักดัน จ.สมุทรสาคร เป็น “นครแห่งครัวโลก” โดยเฉพาะศูนย์กลางอาหารทะเล พร้อมผลักดันให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

View Details

ฉนวนกันเสียง สำคัญอย่างไร ฉนวนกันเสียง สำคัญมากสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานอาคาร โรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ประสบปัญหาด้านเสียง ทั้งเรื่องเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด เสียงก้อง และ เสียงสะท้อนภายในอาคาร

View Details

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี แจงที่ดินให้เช่าของคู่กรณีทายาทมรดก 700 ล้าน ตรวจสอบแล้วทำนิติกรรมถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย จากกรณีนายสมพล ตัณฑประภา อายุ 45 ปี เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวและหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยอ้างว่า ถูกน.ส.เอ (นามสมมุติ) ปลอมแปลงเอกสารในการทำพินัยกรรม เพื่อให้ น.ส.เอ เป็นผู้ได้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว จนทายาทที่แท้จริงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกแม้แต่รายเดียว

View Details