นับตั้งแต่การเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาชาวโปแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสาธารณะในประเด็นต่างๆทางสังคมเช่นการทำแท้งการคุมกำเนิดการหย่าร้างและการแต่งงานเพศเดียวกัน ประเทศลงมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแต่งงานแบบเกย์ในปีพ. ศ. 2558และได้รับคัดเลือกให้ล้มละลายในกฎหมายล้มละลายอย่างเข้มงวด

View Details

โครงการ Chang Hua Man Royal ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 บนเนื้อที่ 250 ไร่ (99 ไร่) เป็นฟาร์มทดลองซึ่งมีการทดลองพืชทดลองหลากหลายชนิดไม่เพียง แต่จะช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แต่เกษตรกรทั่วประเทศ การเดินทางสู่โครงการเป็นเรื่องที่น่ายินดี ถนนจากชะอำลมพัดเข้าไปในเนินเขาสีเขียวผ่านทุ่งนาอันงดงาม

View Details

ความพยายามในการลดความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าการลดความดันโลหิตอาจทำให้ผู้ป่วยมีระดับความดันโลหิตต่ำเกินไปซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการตกน้ำและอาการเป็นลม เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการลดความดันโลหิตระหว่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

View Details