เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี แจงที่ดินให้เช่าของคู่กรณีทายาทมรดก 700 ล้าน ตรวจสอบแล้วทำนิติกรรมถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย จากกรณีนายสมพล ตัณฑประภา อายุ 45 ปี เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวและหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยอ้างว่า ถูกน.ส.เอ (นามสมมุติ) ปลอมแปลงเอกสารในการทำพินัยกรรม เพื่อให้ น.ส.เอ เป็นผู้ได้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว จนทายาทที่แท้จริงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกแม้แต่รายเดียว

View Details

จากสวนสวรรค์ของคนสระบุรีที่งดงามไปด้วยดอกไม้ป่าสะพรั่งบานส่งกลิ่นหอมอบอวล แต่ด้วยสภาพพื้นที่เดิมเป็นป่าดิบแล้ง เต็มไปด้วยหนาม เถาวัลย์ ทางกรมป่าไม้จึงเข้ามาพัฒนาให้เป็น “สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับปลูกรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นหมวดหมู่

View Details

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แนะประชาชนสร้างวินัยการออมเงิน เก็บออมเงินทุก 10% ของรายได้ รับสังคมสูงวัย ชี้เจนวาย น่าห่วงหนี้บัตรเครดิต เตือนไม่ควรปิด อย่ามีหลายใบ ใช้จ่ายต้องคิด ระวังกลายเป็นหนี้จน ขณะนี้ ประชาชนทุกรายต้องเข้าใจและสร้างวินัยการออมเงินเพื่อรับสังคมสูงวัย ซึ่งควรให้ความสำคัญในการเก็บออมเงินทุก 10% ของรายได้ และต้องแบ่งสัดส่วนแยกการใช้เงินให้เป็นและเหมาะสม

View Details