บัญชีของคุณผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านและหากไม่สามารถทำได้ผู้ใช้ควรยกเลิกบัญชีดังกล่าว ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรรายงานต่อตำรวจรวมทั้งแจ้งให้เพื่อนสื่อสังคมของพวกเขาทราบเกี่ยวกับการแฮ็กดังนั้นใครก็ตามที่ถูกขอให้ยืมหรือส่งเงินก็ไม่ตกเป็นเหยื่อ การแฮ็คเท่ากับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี 2017 ในสัปดาห์นี้มีผู้ใช้ Facebook

หนึ่งคนที่มีชื่อผู้ใช้บอกเพื่อนของเธอในวันพุธว่าบัญชี Facebook ของเพื่อนของเธอในชื่อKookkook ถูกแฮ็คและเธอเตือนคนไม่ให้ถูกหลอกโดยคำขอเงิน จากบัญชีนั้น หลังจากนั้นเธอก็อัพเดทโพสต์ของเธอโดยบอกว่ามีคนสี่คนถูกแฮ็กเกอร์โดนหลอก ทั้งสามคนถูกหลอก 14,500 บาทและอีกคนหนึ่งจาก 5,000 บาท ทั้งเจ้าของบัญชีและผู้ตกเป็นเหยื่อสายไฟ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนของตำรวจแล้ว คนสองคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีธนาคารผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมีเงินมีสายจะถูกรายงานว่าไม่รู้การกระทำผิด

หนึ่งคนที่มีชื่อผู้ใช้บอกเพื่อนของเธอในวันพุธว่าบัญชี Facebook ของเพื่อนของเธอในชื่อKookkook ถูกแฮ็คและเธอเตือนคนไม่ให้ถูกหลอกโดยคำขอเงิน จากบัญชีนั้น หลังจากนั้นเธอก็อัพเดทโพสต์ของเธอโดยบอกว่ามีคนสี่คนถูกแฮ็กเกอร์โดนหลอก ทั้งสามคนถูกหลอก 14,500 บาทและอีกคนหนึ่งจาก 5,000 บาท ทั้งเจ้าของบัญชีและผู้ตกเป็นเหยื่อสายไฟ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนของตำรวจแล้ว คนสองคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีธนาคารผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมีเงินมีสายจะถูกรายงานว่าไม่รู้การกระทำผิด