มู้ดดี้กล่าวว่าท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานของประเทศไทยราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารเพื่อการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศกล่าวว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาคอนโดมิเนียมได้รับการคมชัดที่ประมาณร้อยละ 78 ในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้มาตรฐานการจัดจําหน่ายสินเชื่อของธนาคารเพื่อการให้สินเชื่อเช่าซื้อลดลงเนื่องจากสัดส่วนสินเชื่อที่ใหม่เกิดขึ้นมากกว่า LTV ที่สูงกว่าและความสามารถในการชําระหนี้ลดลง ส่วนแบ่งของการจำนอง LTV สูงหรือการจำนองที่มีอัตราส่วน LTV มากกว่าร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 49 ของเงินกู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จากร้อยละ 34 เมื่อสิ้น 2013 ในขณะที่อัตราส่วนระหว่างเงินให้สินเชื่อต่อรายได้อยู่ที่ประมาณ 3.8 เท่า ณ สิ้นไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นจาก 2.7 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน