คนไทยสวมเครื่องรางจากความศรัทธาการพึ่งพาอาศัยกันทางวิญญาณหรือพลังป้องกัน 25 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาส่วนบุคคลและร้อยละ 14 จากประเพณีและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ร้อยละสี่สวมใส่พวกเขาด้วยเหตุผลอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสินค้าแฟชั่น เกือบร้อยละ 43 กล่าวว่าตลาดพระพุทธรูปและพระเครื่องของไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

และเป็นที่นิยมมากขึ้นร้อยละ 20 พบว่าเป็นการค้าระหว่างการเก็งกำไรราคามากขึ้นและร้อยละ 13.6 เชื่อว่าเศรษฐกิจชะลอตัวกำลังชะลอตัวลง อีก 12.3% กล่าวว่าระบบการจัดซื้อของเจ้าพระยาควรได้รับการมาตรฐานและบ่นเกี่ยวกับการปลอมแปลงในขณะที่ร้อยละ 11.3 เห็นว่าเป็นตลาดเฉพาะที่ผู้ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและข้อมูลได้