เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี แจงที่ดินให้เช่าของคู่กรณีทายาทมรดก 700 ล้าน ตรวจสอบแล้วทำนิติกรรมถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย จากกรณีนายสมพล ตัณฑประภา อายุ 45 ปี เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าวและหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยอ้างว่า ถูกน.ส.เอ (นามสมมุติ) ปลอมแปลงเอกสารในการทำพินัยกรรม เพื่อให้ น.ส.เอ เป็นผู้ได้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว จนทายาทที่แท้จริงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกแม้แต่รายเดียว

ซึ่งล่าสุดนายสมพล ได้เข้าร้องเรียนให้มีการตรวจสอบในเรื่องเอกสารหลักฐานที่ น.ส.เอ ไปจดทะเบียนสิทธิการให้เช่าที่ดิน 16 ไร่ แก่ผู้เช่ารายหนึ่ง มีการแจ้งราคาไว้ 6.6 ล้านบาท ซึ่งนายสมพลระบุว่า อ้างว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง อยากขอความเป็นธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนจะมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นางจินตนา ถาวรฉันท์ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ทำหนังสือชี้แจงถึงเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ว่า กรณีที่ น.ส.เอ นำสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อมารดาไม่ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อมูลการทะเบียนมาขอจดทะเบียนเช่า และพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนให้ไปโดยไม่ได้ตรวจสอบนั้น ขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยสำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อของ น.ส.เอ ปรากฏชื่อมารดาว่า “พูลสวัสดิ์” แต่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนสำนักทะเบียนกลางว่ามารดาชื่อ “เนตรนภา” และได้สอบถามน.ส.เอในประเด็นดังกล่าวแล้ว ทราบว่าทางสำนักงานเขตได้แก้ไขชื่อมารดาในฐานข้อมูลการทะเบียนโดยไม่ได้แจ้งให้ น.ส.เอ ทราบก่อนและไม่ได้แก้ไขในเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews