เนื่องจากความเครียดของเซลล์เรื้อรังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโรคที่เกี่ยวกับความผิดปรกติของระบบประสาท FGF21 อาจเป็นตัวบ่งชี้ biomarker ในการตรวจหาอาการของโรคเช่นโรคอัลไซเมอร์หรือพาร์คินสันได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก FGF21 สามารถผลิตโดยเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นเช่นเนื้อเยื่อไขมันและตับจำเป็นต้องมีการทดสอบอย่างเข้มงวดอีกในเรื่องนี้

ความพร้อมใช้งานของ biomarker ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาวิธีการใหม่ที่มุ่งเน้นความเครียดของเซลล์เรื้อรังเพื่อให้เกิดการป้องกันระบบประสาท ค่ารักษาพยาบาลประจำปีสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมจะมีค่าประมาณ CHG 7 พันล้านในสวิตเซอร์แลนด์โดยตัวเลขประชากรคาดการณ์ว่าอัตราความชุกของความผิดปกติเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าในช่วง 10 ปีข้างหน้าเนื่องจากการเพิ่มอายุขัย