รัฐบาลจะลงทุนเงินลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาทในเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมแห่งอีซีไอเอและคาดว่าภาคเอกชนจะเป็นผู้นำในการลงทุนประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการ 20 ปีนี้ นายณรงค์ศิริเลิศวรกุลอธิบดีกรมพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่าหน่วยงานจะสร้างวลีแรกของ EECi ภายในสิ้นปีนี้ด้วยการลงทุนก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน 1.1 พันล้านเหรียญ วลีแรกจะแล้วเสร็จในปีพ. ศ. 2563 และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2564 EECi เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นเศรษฐศาสตร์ใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนวัตกรรมและการทดสอบและประเมินผลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก EECi ไหลผ่านจังหวัดระยองและชลบุรี “นายณรงค์กล่าว วิทยาเขต EECi จะจัดเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาครัฐและเอกชนศูนย์ทดสอบภาคสนามและโรงงานนำร่องและสาธิต