ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานฟังคำเตือน หากตรวจพบเสียงที่ถูกบันทึกก่อนคำปลุกและสิ่งที่พูดทันทีหลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของ Amazon เพื่อทำการประมวลผล เนื่องจากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในบางครั้งการบันทึกจึงสามารถส่งได้เมื่อไม่ได้ใช้คำปลุก การบันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ทำให้ Amazon สามารถใช้พวกเขาในการสร้างแบบจำลองลักษณะเสียงของผู้ใช้

เพื่อช่วยให้บริการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับนิสัยใจคอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถป้องกันเหตุการณ์นี้ได้โดยการถอนความยินยอม พวกเขายังมีตัวเลือกในการฝึกอบรมระบบเพื่อจดจำเสียงของพวกเขาได้ดีขึ้นด้วยการทำซ้ำวลี ผู้ปฏิบัติงานของมนุษย์บางครั้งฟังคลิปเพื่อติดแท็กเพื่อช่วยให้ระบบการเรียนรู้ของเครื่องมีความแม่นยำมากขึ้น ผู้ใช้สามารถลบคำพูดที่เก็บไว้ผ่านทางแอพหรือผ่านเว็บไซต์ของ Amazon นอกจากนี้พวกเขาสามารถขอให้ Alexa ลบการบันทึกล่าสุดหรือมูลค่าการบันทึกในวันสุดท้ายผ่านคำสั่งเสียง