โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จ.นครสวรรค์ นำระบบไอทีมาใช้ให้บริการผู้ป่วยและลดขั้นตอนการทำงานหนึ่งในนั้นคือการใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้เอกสารกระดาษแทน เพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งยาและการรักษา ที่เกิดจากการอ่านลายมือของแพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกคุณหมอชอบเขียน แต่อ่านไม่ค่อยออกลายมือตวัดหน่อย

เมื่อก่อนมีความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆในการจ่ายยาการสั่งยาผิดมื้อบ้างเดือนหนึ่งประมาณ 300-400 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญแต่หลังจากใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ให้หมอพิมพ์ แทนการเขียน พบว่าการสั่งจ่ายยาผิดพลาดลดลงเหลือเพียงแค่หลักหน่วย ประมาณ 5-6 ครั้ง ต่อเดือน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เพราะตนและทีมงานสนใจด้านไอทีการแพทย์อยู่แล้ว