กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบแอพพลิเคชันเหล่านี้ และหากพวกเขาไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้หน่วยงานจะต้องยกเลิกใบสมัครเหล่านี้ทันที “นายแคนนิคาร์กล่าว คำขอรับสิทธิบัตรใหม่ต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีนวัตกรรมใหม่ ๆและไม่ขัดต่อมาตรา 9 ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หากกรมพิจารณาใบสมัครใด ๆ ที่มีสิทธิ์ได้รับการจดสิทธิบัตรก็จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบทันที

นักเคลื่อนไหวกระตุ้นให้แผนกเปิดเผยรายการสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับกัญชาทั้งหมดที่จัดขึ้นในระบบของตน เธออ้างว่ามีการใช้สิทธิบัตรกัญชาที่ไม่รู้จักจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการค้นพบในระบบของแผนก เมื่อกล่าวถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับจำนวนการใช้สิทธิบัตรกัญชาแล้วนายสุนทราตกล่าวว่าตั้งแต่บัดนี้มีการใช้ยารักษาโรคทั้งสองรายการแล้วจึงไม่มีตัวยาดังกล่าวอยู่ในระบบ